Ditin-kazo manitra vita tanana vita amin'ny tanana tena mamy izay ho tsaroanao foana, manana ny zavatra rehetra voalaza ao amin'ny bokin'ny Tonon-kiran'ny Tonon-kiran'ny Tononkira miaraka amin'ireo naoty mamy misy paoma vaovao sy hazo sedera lalina. 30ml

*Ity vokatra ity dia nataon'ny MBB (Mpino an'i Jesôsy) Ny vola manontolo dia ho entina hanohanana ny fanompoany miaraka amintsika.