Ditin-kazo manitra vita amin'ny tanana vehivavy floral. 30ml

*Ity vokatra ity dia nataon'ny MBB (Mpino an'i Jesôsy) Ny vola manontolo dia ho entina hanohanana ny fanompoany miaraka amintsika.