Iray amin’ireo taratasy tsy ara-potoana indrindra nosoratan’i Paoly ny Filipiana. Niaraka tamin’io fiangonana io izy dia tsy nahatsapa ny ilana hanamafy ny fahefany apostolika. Miharihary ny fitiavany mihoa-pampana ho azy ireo. Navelany handefa vola taminy mihitsy aza izy ireo, izay tena tsy fahita firy taminy. Fifaliana ao anatin’ny fijaliana no foto-kevitr’ity taratasy ity. Nogadraina i Paoly, nefa inenina ambin’ny folo no nampiasainy ilay teny hoe fifaliana (anarana sy matoanteny). Ny fiadanany sy ny fanantenany dia tsy nifototra tamin’ny toe-javatra nisy azy, fa tamin’ny fahafantarana an’i Kristy (3:10) sy ny fitazonana an’io loka io ho zava-bitany ambony indrindra. Tany avokoa ny rehetra raha oharina amin’io tanjona io (3:8). Ny fomba fiasan'ny mpanoratra amin'ity andiany fanehoan-kevitra ity dia fampaherezam-panahy miaraka amin'ny fampiharana azo ampiharina.