-Misiona MISEDIKA-

Jereo ny sary nalaina

Ny ekipa mpitsabo manokana dia napetraka hikarakara ireo izay enjehina noho ny finoany an'i Jesosy, ny ekipa koa dia mifandray amin'ny Internet amin'ny manam-pahaizana manokana kristiana manerana izao tontolo izao mba hanome ny fitsaboana tsara indrindra ho an'ny maratra na aiza na aiza misy azy ireo.

Mpandraharaha ara-pahasalamana ve ianao?
Email antsika
hanatevin-daharana ny iray amin'ireo ekipanay ao amin'ny Help@meccatochrist.org 

 

 

Recent Posts